Acceder a este eje en castellano aqui

La construcció de la figura de l’enemic intern, operada per les institucions, policia i mitjans de comunicació, serveix al poder per exercir de forma eficaç una sèrie d’accions dirigides al debilitament de les lluites i successiva pacificació. No obstant això, situar-se en la posició de “enemic” és una elecció activa de qui, per ideals i/o circumstàncies concretes d’opressió, se situa en un costat específic d’un conflicte, no necessàriament compost per dos únics fronts però caracteritzat per un enfrontament latent, possible o directament en curs.